Skåne Nordost - Projekt ELmer 

Skåne Nordost kommunerna; Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge genomför tillsammans projektet ELmer.

Samhället står inför många utmaningar. Inte minst gäller det elförsörjningen, där det ställs allt högre krav på tillgänglighet, bland annat på grund av den pågående elektrifieringen av fordon och industriella processer. Förutom ökad konsumtion sker även förändringar inom elproduktion där utvecklingen går från enbart ett fåtal centrala elproducenter till allt fler decentraliserade enheter.

För att möta dessa utmaningar och kunna utnyttja de möjligheter som uppstår med energiomställningen är det viktigt att elnätet tillgodoser framtida behov. Det är dock både dyrt och tar lång tid att förstärka elnät, varför det är viktigt att elnätsbolagen får bra prognoser för sitt planeringsarbete.

För att ge näringslivet de bästa förutsättningarna för fortsatt positiv utveckling genomför kommunerna i nordöstra Skåne tillsammans med Energikontor Syd, region- och lokalnätsbolag en undersökning som kommer komplettera elnätsbolagens nätutvecklingsplaner. Syftet är att visa var det finns framtida behov samt hur stora de är för att genom proaktiv planering kunna hålla jämna steg med företagens och kommunernas behov för att på så sätt gynna tillväxten i Skåne Nordost. 

Kontaktuppgifter
Uppgifter om företaget och kontaktperson. 
1.
Företagsnamn
Den här frågan är obligatorisk
2.
Organisationsnummer
Den här frågan är obligatorisk
3.
Gatuadress
Den här frågan är obligatorisk
4.
Postnummer
Den här frågan är obligatorisk
5.
Ort
Den här frågan är obligatorisk
6.
Kontaktperson, förnamn
Den här frågan är obligatorisk
7.
Kontaktperson, efternamn
Den här frågan är obligatorisk
8.
Kontaktperson, titel/roll
9.
Kontaktperson, e-postadress
Ogiltig e-postadressDen här frågan är obligatorisk
10.
Kontaktperson, telefonnummer
Den här frågan är obligatorisk
Bakgrundsuppgifter
11.
Bransch (SNI-kod)
Den här frågan är obligatorisk
Kommun där företags huvudsakliga verksamhet bedrivs

Om ni bedriver betydande verksamhet i flera av Skåne Nordost kommuner anger ni den största i enkäten, fråga 12 nedan, och var de andra är belägna i fråga 22. "Övriga kommentarer om ökat behov eller användning av el som ej ryms i enkätens svar".

12.
Kommun
Ogiltigt, du måste markera exakt 1 svarsalternativDen här frågan är obligatorisk
13.
Om företagets huvudsakliga verksamhet bedrivs på annan adress än vad som anges i uppgifter ovan (gatuadress, postnummer och ort), ange den här
Information om företagets nuvarande elavtal och -användning
Informationen för att svara dessa frågor hittar ni på fakturan från ert elnätsbolag.
14.
Elnätsbolag
Den här frågan är obligatorisk
15.
Abonnemang (ange ett av följande alternativ):
16.
Maxeffekt: Vilken maximalt uttagen effekt (kW) har ni haft de senaste 12 månaderna?
Den här frågan är obligatorisk
17.
Elanvändning/år: Vilken sammanlagd elanvändning (kWh) har ni under ett år?
Den här frågan är obligatorisk
Prognos

I detta avsnitt anger ni företagets prognos för kommande el-effekt-behov 0-10 år framåt.

Informationen ni lämnar kommer användas för att ge en bild av behov och prioriteringar för utbyggnad av elnätet. Observera att det är viktigt att inte överdriva framtida behov, då det kan leda till feldimensioneringar och i förlängningen onödigt höga nätavgifter.

 

Effekt och energi

Observera att vi i enkäten efterfrågar uppgifter om el-effekt och inte el-energi. Effekt kan exempelvis anges i kW eller MW. Energi brukar oftast anges i kWh, MWh eller GWh. Mer om detta ni läsa på SvK hemsida.

I enkäten anger ni värden i kW (kilo watt). Om ni har värden i MW (mega watt) multiplicerar ni MW-värdet med 1000 för att få värdet i kW. 

18.
Prognos kommande behov av el-effekt
Ange ert företags kommande behov enligt ett av följande alternativ (för kommande transportbehov kan alternativt anges i nästa fråga):
Den här frågan är obligatorisk
19.
Prognos kommande behov av el-effekt för elektrifiering av transporter
Ange ert företags kommande behov för elektrifiering av transporter enligt ett av följande alternativ
Den här frågan är obligatorisk
Andra planer som påverkar framtida effekt- och elanvändning

Inom vilka områden ser ert företag att åtgärder kommer genomföras som kan förändra efterfrågan på el. 

20.
Åtgärd och beräknad omfattning, ange i kW (MW x 1000)
21.
Om ni är osäkra på hur ni ska svara på någon fråga anger ni vilken/vilka här:
22.
Övriga kommentarer om ökat behov eller användning av el som ej ryms i enkätens svar: